Ny hjemmeside

2013/12/10

Vi har travlt her i Magtenbølle Honning & Mjød, og har besluttet at stoppe denne webblog. Til erstatning for bloggen har vi lavet vi en hjemmeside samt en Facebook-profil. Vil du følge med i hvad vi laver, så klik ind på: www.magtenboelle.com

Det er også muligt at kontakte os på følgende adresse:

Magtenbølle Honning & Mjød

Magtenbøllevej 78

5492 Vissenbjerg

Telefon: 2086 5492 eller 2013 5492

Mail: ke@aigis.dk  eller elsemarieeventyr@msn.com

Reklamer

Mjødbryggeri er ved at være klar

2013/11/02
Min første kontrolrapport skal være synlig, så nu kommer den også på nettet.

Min første kontrolrapport skal være synlig, så nu kommer den også på nettet.

I april fik jeg tilsagn om at få støtte fra LAK-midlerne til at etablere faciliteter til at brygge mjød og lave honning. Fødevarekontrollen kom forbi og mente nok at her kunne etableres faciliteter til at producere mjød og andre fødevarer. Og da kommunen og teknisk forvaltning også gav grønt lys, så fik jeg travlt. 40 kvm. udhus skulle renoveres, nye vægge og lofter, vinduer og døre monteres, vaskbar malling på vægge og lofter, epoxy på gulv, elektriker, vvs’er og kloakmester kom også forbi og bidrog med det bedste de kunne. Og nu er det endelig ved at være på plads. Om godt en uge ankommer de sidste tanke til bryggeriet. Faciliteterne er anmeldt til Fødevarekontrollen og jeg må godt begynde at lave produktion nu. Det er spændende hvad dette udvikler sig til.

Vinterleje er på plads

2013/06/30

dronning12

 

I går var jeg rundt og kigge til bierne. Status er at der er otte familier fra sidste år og så er der lavet yderligere 16 små-familier i løbet af juni. Alle familierne er gjort klar til vinteren, dvs. vinterlejet er klar. I det nederste magasin er dronningen og der er ingen sorte tavler der. Honningtavler og gamle yngelstavler er taget op i andet magasin over dronningegitteret.

I aflæggerne og småfamilierne er der 3 til 6 tavlegader bier. De skal nok klare sig og blive til nogle pæne familier når vinteren kommer.

Siden sidst har jeg været på dronningekursus. Det var meget spændende, vi havde Helle Theodorsen fra Lumby som underviser. Hun har masser af erfaring og viden, hun gerne deler med os. Et rigtig godt kursus. I år prøver jeg i det små at lave mine egne dronninger. På billedet ovenfor er dronningerne omlarvet og begyndt at udvikle sig i celle-kopperne, der sættes ned i en familie vi kalder cellebygger.

Byggeriet af slyngerum, bryggeri og lager skrider fremad. I denne uge skal jeg have gjort det sidste klar til elektrikeren og smeden, så de kan komme i uge 28 og lave strøm og vand.

Det var lidt status fra bi-fronten i Magtenbølle.

Travlhed på flyvesprækken

2013/05/17
Bistade

Bistade i Kultur Botanisk Have april 2013.

Der travlt på flyvesprækken. Der er også travlt hjemme hos biavleren. Else Marie har gennemført begynderkurset, og har været med rundt for inspicere bistaderne. Hun har også fået sit første bistik, en dag vi var ude og se til bierne, så nu er hun rigtig biavler 🙂

Vi har visioner om at udvide biavlen, vi skal have flere familier, så vi kan lave forskellig slags honning, mjød, creme og mange andre ting. Så vi skal bruge mere plads.

Vi har fået byggetilladelse og er begyndt at indrette vores gamle udhus på 39 kvm.. Der skal være et rum, hvor vi kan slynge og presse honning samt brygge mjød. Desuden skal der være to lagerrum. Det er ikke gratis, den slags koster penge, så vi har fået bevilget et tilskud fra LAG-midlerne.

I år har vi seks bigårde, der bliver en del at se til. Men vi har kun ti familier, så vi har behov for at lave flere familier, hvis vi skal indfri vores planer. Derfor skal Klaus på kursus i dronningeavl i juni, hvor han lærer, hvordan man laver gode dronninger og formerer familierne.

Klaus har også været på øl-brygningskursus. Når vi skal til at lave mjød, er det godt at have været på kursus. Desværre er der ikke noget mjødbryggerkursus, men på ølbryggerkurset undervises der i mange forhold, der kan bruges i mjødbrygning. Og måske prøver vi på et tidspunkt at lave en honningøl.

Der er mange gode oplevelser med bierne, desværre er der også kedelige oplevelser, som f. eks. når vi bliver ringet op og et stade er væltet. D. 6. maj et af vores stader inde i den Kultur Botaniske Have væltet og på siden af et af magasinerne, var der et stort fodaftryk.

Øv, hvor er det træls, at man ikke kan have sine ting i fred.

Bistade væltet

Bistade udsat for hærværk i Odense d. 6. maj.

Stort bitab

2013/03/31

Sikke en vinter , det har været en kold omgang og lige som vi troede, at foråret var på vej i starten af marts, så kom kulden og sneen igen.

Onsdag d. 27. marts var det 3 graders varme og skyfrit, den varmeste dag i tre uger. Bierne plejer at få lidt foder i starten af marts, nu ville jeg ikke vente længere. Else Marie tog med mig rundt til alle bierne. Hun er også begyndt at interessere sig for bier og er med på begynder-holdet i biavl i Nordfyns Biavlerforening.

!8 familier blev indvinteret i 2012. Desværre døde 6 familier i løbet af vinteren. De er døde af sult, der var ikke mere foder i tavlerne, som det fremgår af billedet nedenfor.

døde bier

Bemærk hvordan bierne har forsøgt at finde de sidste rester af honning i cellerne.

For en sikkerheds skyld kontakter jeg bisygdomsinspektøren og orienterer ham om tilstanden i min bigård.

Ellers har det været en hektisk vinter. I biavlerforeningen er jeg sammen med to andre ved at skrive et jubilæums-skrift til vores lokale biavlerforening. Det er en spændende opgave, der giver viden og indsigt i biavl generelt og i biavl på Nordfyn i særdeleshed.

Ti interviews har jeg lavet med gamle biavlere her fra egnen, jeg har følt mig priviligeret over, at de ville delagtiggøre mig i deres viden, synspunkter og mange spændende oplevelser med biavl.

Skriftet udgives til efteråret 2013, hvis vi får råd til at trykke det, vi mangler kun kr. 40.000,- til trykkeriet 🙂

I weekenden d. 16. og 17. marts var jeg til konference og generalforsamling i Danmarks Biavlerforening. På vores hjemmeside http://www.nordfynbiavl.dk har jeg lavet et resume af de to arrangementer, du kan se dem fra disse link:
Biavlskonference 2013
Generalforsamling DBF 2013

Julemarked

2012/11/16

Den mørke og kolde vintertid er over os, bierne er i hvile i deres bo og venter på, at vinter bliver afløst af forår. December måned er julemåned, vi fejrer at nu bliver dagene længere og nætterne kortere.

Det er også tid for julemarkeder og i år skal vi ud til to markeder. Første weekend i december skal vi ud til bofællesskabet Hesbjerg som ligger ude i skoven tæt på Blommenslyst. Og weekenden efter tager vi til Svendborg, det er maritimt center som arrangerer julemarked i det gamle pakhus på havnen.

To hyggelige julemarkeder med mange spændende og kreative julevarer. Se nedenstående links:

Hesbjerg julemarked 1. og 2. december

Julemarked i det gamle pakhus i Svendborg

Den kolde og våde sommer er slut

2012/09/11

Nu er sommeren slut og sikke en sommer, den koldeste og vådeste sommer i mange år. For bierne har det betydet at de har siddet inde i stadet og spist den sparsomme mængde honning de har indsamlet. Fire ud af seksten aflæggere er døde formentlig p.gr.a. sult.

Nu bliver der indvintreret tyve familier. De sidste familier har lige fået kræmmerplader og er blevet behandlet mod varroamider. Nedenfor har jeg oplistet hvormange døde mider, der er fundet efterbehandlingen og hvor mange rammer bierne fylder i det enkelte stade:
Dato: 9. september #mider #tavler
Hole Skov 1:             200 4
Hole Skov 2:             400 7
Kohaveskoven1:      500 8
Kultur Bot. Have 1: 100 7
Kultur Bot. Have 2:   25 4
Munkemaen HF 1:   200 6
Munkemaen HF 2:     25 6

Varoa-behandling og indvintring

2012/08/10

I dag var jeg rundt og kigge til bistaderne her i Magtenbølle. 14 familier har fået behandling mod varoa-mider. I en uge har de haft en kræmerplade, som afgiver dampe fra myresyre. Og i dag er de færdige med behandlingen. I indskudsbakken kan jeg se, hvor mange mider, der er døde af behandlingen. Resultatet oplistes nedenfor:

10. august:                   31. august:
A1 10                                     –
A2 100                                  50
A3 20                                    25
A4 100                                  25
A5 10                                    25
A6 200                                   –
M1 200                             1000
M2 50                                 500
M3 20                                   75
M4 100                               250
M5 100                               300
M6 20                                   50
M7 100                               300
M8 200                               600

I familierne A6, M1 og M8 er midetrykket for stort og jeg giver dem nok en extra omgang myresyrebehandling.

Varoa mider

I indskudsbakken ser jeg hvor omfattende familien er angrebet af varoamidder.

Noget om toplistestader

2012/07/25

Det har været en kedelig sommer med regn og skyer, stor set uafbrudt fra starten af juni til slutningen af juli, så bierne har ikke hentet særlig meget honning hjem og den smule de trods alt henter, spiser de selv. En af aflæggerne er døde af sult, mens jeg var på kursus i Italien – øv -.

Bistaderne i Magtenbølle blev tømt for honning d. 19. juli og samtidig blev de indvintret og fik vinterfoder. Det blev til 12 kg. presset honning fra otte stader i Magtenbølle, det er alt for lidt. I Odense har jeg yderligere 8 stader, som først tømmes for honning omkring d. 1. september. De har fået et extra magasin d. 16. juli og jeg regner med at se til dem igen d. 30. juli.

Mandag d. 23. juli kom biavlerne fra Nordfyn på besøg. 50 biavlere kiggede forbi og så til mine bier på årets sidste sommermøde i Nordfyns Biavlerforening. Jeg havde forberedt et lille oplæg om toplistestader, presset honning og mjød. Oplægget gengives nedenfor.

Det engelske udtryk Top Bar Hives (TBH) hedder på dansk toplistestader og er en type bistader, hvor bierne bygger deres voxkage ned fra en liste. I traditionel biavl bruger de fleste biavlere rammer med tråd og kunsttavle af vox. Presset honning får man fra topliste-biavl og slynget honning kommer fra de traditionelle rammer med tråd og kunsttavler.

I det gamle Grækenland havde de også bier og brugte iøvrigt topliste-princippet.

Udbredelsen af toplisterne er begrænset i vor del af verdenen. Næppe mere end 2% af biavlerne i Danmark bruger toplister. Det var dog metoden, man brugte i gamle dage. Men toplistestaderne er temmelig udbredte i de fleste U-lande.

Der findes forskellige udgaver af toplistestader:
– Kenyansk toplistestade har skrå sider, hvilket reducerer vildbyg-problemet.
– Tanzaniansk toplistestade har lodrette sider.
– Warré-stadet er udviklet for 150 år siden af en franskmand og er et opstablingsstade lavet i træ.

Kenyansk toplistestade med skrå sider.

Warré-stadet er et opstablingsstade lavet i træ.

 

 

 

 

 

 

 

Fordelene ved toplistestadet (TBH):
– typisk står TBH på en bænk, hvor der er ca. 50 cm. fra jord til stadets bund, det reducerer risikoen for angreb fra skadedyr samt fugtproblemer.
– bierne bygger selv hele tavlen, det medfører højere temperatur i stadet, hvilket skaber dårlige betingelser for varoa og andre parasitter og resulterer i mere sunde bier.
– når der ingen kunsttavler er, så er der heller ingen pesticider.
– der skal ikke bruges tid på at tråde og svejse kunsttavler.
– presset honning indeholder mere pollen, det giver mere smag og flere næringsstoffer.
– slynge fylder mere, skrælle-gaffel/-bord er mere besværligt, motorstøj fra slyngen er et minus. I modsætning til pressen, som fylder mindre og er lidt billigere.
– det er mere enkelt at passe bierne, man er fri for at flytte på magasiner og det er nemmere at inspicere bierne.
– TBH er billigere.
– TBH udfordrer nysgerrighed, skaber kreativitet og giver plads til at eksperimentere.
– vinterdepot til magasiner og rammer er unødvendigt.

Ulemperne ved TBH:
– der vil være mindre honning p.gr.a. mer voxbyg.
– det er vanskeligere at håndtere tavlerne, da de ikke er trådet.
– materiel skal laves fra bunden – det kan ikke købes færdigproduceret i store serier.
– mine erfaringer indtil videre: TBH danner små familier og de klarede ikke den kolde vinter, se min weblog d. 9. marts 2012.
– varoabehandling : drone-tavlen mangler.

På sommermødet var der en god debat om TBH og presset honning. Vi fik udvekslet erfaringer og ideer. Det blev synliggjort, at man kan drive biavl på mange måder. Der var en god dialog om, hvordan man gør, både nye og gamle biavlere bidrog med deres erfaringer og synspunkter på mødet.

 

Salg af honning og mjød på Otterup Torv.

Fire nye bigårde

2012/07/08

I går søndag d. 8. juli var rundt og kikke til de fire nye bigårde jeg har etableret omkring Odense. Følgende steder har jeg fået lov til at etablere bigårde:
Holeskov i Korup
Havefore. Munkemaen
Kultur Botanisk Have
Kohaveskoven i Odense øst

Jeg har sat 2 bistader op hvert sted og de har det godt allesammen, den ene af familierne i Kohaveskoven er dog ved at udskifte dronning. Ellers har familierne travlt med at lave yngel og samle foder ind. Om en uge skal de have et magasin mere.

På torsdag modtager jeg fem parrede dronninger til de fem familier der mangler en dronning.

De to første bistader i Holeskov i Korup.